ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Przygoda z dinozaurami

Data publikacji: 09/02/2024

Filia Piaseczno przy Kościuszki 49 zaprasza dzieci w wieku 6-8 lat na warsztaty literacko-plastyczne z okazji Dnia Dinozaura. Zajęcia odbędą się 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:00. Czas trwania warsztatów: 1 godz.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 10 zł. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 756 73 58 i mailowo: kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno przy Kościuszki 49 najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl