ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

PO WER – Kurs angielskiego online zakończony!

Data publikacji: 16/04/2021

Zakończył się przygotowawczy kurs języka angielskiego online realizowany przez szkołę American School of English dla grupy bibliotekarzy biorących udział w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach projektu „Ponadnarodowej edukacji kadry niezawodowej edukacji dorosłych” – „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”.

Kurs prowadził doświadczony lektor Robert Prajsnar, który zaznajamiał grupę z językiem, kulturą Malty i Finlandii oraz słownictwem ze świata bibliotekarskiego. Kurs trwał od listopada 2020 do marca 2021 roku.

Następnym etapem projektu jest wyjazd bibliotekarzy na dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Maltalingua School of English na Malcie.

Czytaj więcej o projekcie: https://biblioteka-piaseczno.pl/power/

Kurs języka angielskiego online na Zoom PO WER Kurs języka angielskiego online na Zoom PO WER

Kurs języka angielskiego online na Zoom PO WER

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl