ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Poligloteka – język ukraiński

Data publikacji: 31/01/2023

Oddział dla dzieci i młodzieży zaprasza dzieci w wieku 9-12 lat na warsztaty językowe “Poligloteka”.

Na kolejnym spotkaniu przybliżymy podstawy języka ukraińskiego.

Spotykamy się w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej w Piasecznie 27 lutego (poniedziałek) o godzinie 17:00.

Koszt zajęć 20 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 484 21 47 i mailowo: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

Poligloteka - plakat

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl