ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Poznajmy się lepiej! Wypełnij ankietę online

Data publikacji: 22/10/2021

Biblioteka Publiczna w Piasecznie chciałaby lepiej poznać lokalną społeczność i przełożyć tę wiedzę na zaplanowanie oferty dla mieszkańców. Pomóż nam wypełniając krótką ankietę (link do niej zamieszczamy poniżej). Każdy głos jest ważny!

Nie ma znaczenia czy korzystałeś do tej pory z Biblioteki czy nie, stwórzmy jej przyszły program wspólnie!

Link do ankiety (kliknij i wypełnij):
https://m4k1eeykzqt.typeform.com/to/pQCAZIZc

 

Zaproszenie do udziału w ankiecie online

Badanie opinii jest realizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

 

Belka logotypowa

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.