ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

“Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących” w naszej Bibliotece!

Data publikacji: 29/09/2023

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór dla instytucji do ścieżki pilotażowej projektu “Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących”! Wśród 6 instytucji, które zostały wybrane do realizacji praktyk, znalazła się Biblioteka Publiczna w Piasecznie.

Instytucje zostały wybrane na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie Naboru, takich jak: ocena merytoryczna, dostępność instytucji oraz doświadczenie w realizacji działań włączających osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby g/Głuche i słabosłyszące. Instytucje otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony Narodowego Centrum Kultury oraz Fundacji Kultury bez Barier.

Do projektu zostały wybrane także: EC1 Łódź – Miasto Kultury, Galeria Labirynt, Mazowiecki Instytut Kultury, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej i Wolskie Centrum Kultury.

Projekt ma na celu umożliwienie praktykantom ze szczególnymi potrzebami, reprezentującymi społeczność g/Głuchych i słabosłyszących, podwyższanie kwalifikacji, rozwój kompetencji oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, a tym samym wejście na rynek pracy w kulturze.

Pełna informacja: https://bit.ly/nabor_praktykuj

Oferta praktyk dla osób g/Głuchych i słabosłyszących w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktyk w naszej bibliotece. Oferujemy 160 godzin praktyk w okresie od grudnia 2023 do marca 2024 w bibliotece w filii Piaseczno przy Kościuszki 49 oraz filii w Zalesiu Górnym.

Zobacz ofertę praktyk: https://pracujwkulturze.nck.pl/praca/biblioteka-publiczna-w-piasecznie_40646/

Spotkanie online dla osób g/Głuchych i słabosłyszących

Zapraszamy osoby g/Głuche i słabosłyszące na spotkanie online, które ma na celu omówienie możliwości udziału w ścieżce pilotażowej projektu Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących. Spotkanie poprowadzą koordynatorki projektu ze strony Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Kultury bez Barier oraz zaproszona ekspertka – Monika Brzykca.

Termin: poniedziałek, 2 października 2023 r., 13:00 – 14:30

Platforma: Zoom

Dostępność: tłumaczenie na PJM oraz polski język foniczny, napisy na żywo (generowane przez platformę Zoom)

Aby uczestniczyć w spotkaniu należy zarejestrować się używając formularza dostępnego pod poniższym linkiem: https://spotkanieglusi.webankieta.pl/

Więcej informacji: https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/praktykuj-w-kulturze/aktualnosci/spotkanie-online-wprowadzajace-do-projektu-dla-osob-g-gluchych-i-slaboslyszacych

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl