ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rozszyfruj Bibliotekę

Data publikacji: 09/01/2024

Rok 2024 obchodzimy pod hasłem “Rozszyfruj Bibliotekę”.

Poznajmy bibliotekę bliżej. Przez cały rok będziemy przybliżać czytelnikom pracę biblioteki oraz promować czytelnictwo. 

W ramach rocznego hasła zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału w całorocznej zabawie. Akcja odbywa się we wszystkich placówkach.

Każdy czytelnik może wziąć udział w zabawie, bez ograniczeń wiekowych. Na start uczestnik otrzymuje Kartę Główną do zbierania liter. Co miesiąc dostępne będą nowe zadania do wykonania (krzyżówki, wykreślanki, rebusy, szyfry itp.) związane z pracą bibliotekarza i czytelnictwem. Wykonane zadanie należy przynieść do biblioteki i odebrać pakiet liter za dany miesiąc do naklejenia na Karcie Głównej. Po uzbieraniu wszystkich liter uczestnik otrzymuje nagrodę główną. Jeżeli uczestnikowi nie uda się zebrać wszystkich liter, ale uzbiera 28 i więcej liter oraz rozwiąże hasło główne otrzyma nagrodę. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Oprócz czytelniczej zabawy będą organizowane również spotkania autorskie, wystawy i inne wydarzenia związane z życiem biblioteki. 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl