ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Nowy Rok, nowe możliwości

Data publikacji: 09/01/2024

Biblioteka Publiczna w Piasecznie otrzymała akredytację z programu Erasmus+ , co wiąże się z niezwykłymi możliwościami rozwoju kadry pracowniczej, która ma okazję wziąć udział w mobilnościach polegających na podnoszeniu kompetencji językowych za granicą oraz na jobshadwingu, który jest obserwacją pracy ludzi pracujących w innych placówkach bibliotecznych poza granicami naszego kraju, w ramach krajów UE. Dofinansowanie przyznane na realizację tych zadań to 37 350 euro. Zadania będą realizowane  w ramach sektora Edukacja dorosłych w Akcji 1 (KA121-ADU Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących i kadry edukacji dorosłych).

15 stycznia kończy się nabór uczestników do akcji pierwszej zaplanowanej na ten rok.

Więcej informacji pod linkiem

 

Zapraszamy do udziału!

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl