ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Scrapbooking w Bibliotece! Kartka Wielkanocna – warsztaty

Data publikacji: 07/03/2023

Serdecznie zapraszamy na warsztaty “Scrapbooking w Bibliotece! Kartka Wielkanocna” dla dorosłych. Wspólnie wykonamy świąteczne kartki Wielkanocne techniką scrapbookingu!

Data: 30.03.2023, czwartek

Godzina: 17:00

Miejsce: Filia Piaseczno przy Kościuszki 49, ul. Kościuszki 49

Cena: 10 zł

Warsztaty są dedykowane wyłącznie dla osób powyżej 16 r.ż.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszeniowąi dostarczyć ją do  Filii Piaseczno przy Kościuszki 49 lub przesłać mailowo na adres  kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl. Zgłoszenie do wzięcia udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów. Liczba miejsc jest ograniczona!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl