ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkania z historią

Data publikacji: 08/06/2021

W ramach projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości” pozyskaliśmy wiele ciekawych materiałów. Mieszkańcy przynosili nam spisane opowieści, zdjęcia i inne ciekawe dokumenty jak akt nadania osady czy mapy z XIX wieku. Zorganizowaliśmy kilka spotkań w filii w Józefosławiu. Przy kawie i herbacie płynęła opowieść najstarszych mieszkańców Józefosławia i Julianowa – jak to dawniej było. W ten sposób zachowaliśmy wspomnienia seniorów, które udostępnimy w ramach cyfrowego archiwum. Ufamy, że będzie ono ciągle wzbogacane o nowe historie, które mieszkańcy będą tworzyć wspólnie z biblioteką.

 

Projekt „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości” jest dofinansowany ze środków funduszu sołeckiego Józefosławia.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „Pomysł na Józefosław”, Magazyn „Sąsiedzi”, Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno oraz Muzeum Regionalne w Piasecznie.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl