ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Stała wystawa Muzeum Kaset w Bibliotece Głównej!

Data publikacji: 27/09/2021

Od października 2021 roku pod dachem Biblioteki Głównej, ul. Jana Pawła II 55, zagości Muzeum Kaset!

Celem Muzeum Kaset, jest nie tylko „Przewijanie najlepszych wspomnień”, z czasów kiedy dźwięki były zapisywane na taśmie magnetycznej, a muzyki słuchało się w dowolnym miejscu z walkmanów, a nie smartfonów. Projekt ma łączyć ludzi związanych emocjonalnie z muzyką lat 70., 80. i 90., a także młodzież i dzieci. Muzeum to nie tylko kolekcja kaset magnetofonowych, magnetofonów i walkmanów, ale aktywny udział w koncertach, współpraca z wydawcami kaset oraz artystami.

Muzeum Kaset w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

Historia Muzeum Kaset

Muzeum powstało w 2019 r. i już na początku trafiło do finału konkursu Start Up Art w Warszawie. W 2020 roku tymczasowa wystawa Muzeum zagościła w Centrum Praskim Koneser, gdzie później realizowane były rodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Także inne podmioty jak Hard Rock Cafe Warszawa, spółdzielnie mieszkaniowe i prywatne firmy chętnie wspierały rozwój projektu. Podobnie także artyści, jak Wilki, Kasia Kowalska, Lady Pank wspomagali rozwój projektu poprzez aktywny udział w ich koncertach.

Plany na przyszłość

Już wkrótce Muzeum, dzięki stałej siedzibie, aktywizować będzie seniorów  poprzez naprawę lub wypożyczanie magnetofonów i kaset seniorom do współpracy z młodszymi pokoleniami w odkrywaniu korzeni współczesnych hitów. Podczas warsztatów i spotkań dzieci i młodzież poznają inną, osobistą stronę historii oraz znaczenia muzyki ery analogowej. Prowadzone będą zajęcia zarówno z zakresu poznawania technologii dźwięku analogowego, naprawy sprzętów analogowych, tworzenia muzyki, jak i upcyclingu, czyli nadawania drugiego życia m.in. kasetom magnetofonowym. W ramach akcji recyklingowej kasety i magnetofony będzie można przynieść lub bezpłatnie przesłać do Muzeum Kaset.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.