ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

“Śubuk” oraz spotkanie empatyczne po seansie!

Data publikacji: 11/09/2023

Serdecznie zapraszamy Wszystkie Osoby, zarówno osoby w spektrum autyzmu, ich rodziny i bliskich,  terapeutów, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, lekarzy, przedstawicieli samorządów jak i każdego innego chętnego na:

seans filmu “Śubuk”– Inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historię młodej matki chłopca w spektrum autyzmu, której wieloletni upór i walka doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji, 

 a także/ lub

na moderowane spotkanie empatyczne o wrażeniach płynących z  filmu oraz o odczuciach z współdzielenia życia ze spektrum autyzmu w lokalnej (Piaseczna i okolic) rzeczywistości.

“To co powiesz może zmienić świat…” Marshall B. Rosenberg- twórca NVC

Wydarzenie odbędzie się 6 października 2023 r. (piątek) w sali wystawowo-widowiskowej w Bibliotece Publicznej w Piasecznie ul. Jana Pawła II 55, wg planu:

  • seans filmowy godz.15.00-17.00
  • przerwa techniczna godz.17.00-17.30
  • empatyczne spotkanie godz. 17.30-20.00

Prosimy o zgłoszenia do udziału w seansie filmowym lub/i w empatycznym spotkaniu przez formularz: https://shorturl.at/gCKRT

lub na adres: rodzicwdobrostanie@gmail.com do dnia 30 września 2023 r., bo liczba miejsc jest ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

Więcej o organizatorze wydarzenia

Jesteśmy nieformalną samopomocową grupą rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD w Piasecznie, skupionych wokół Komitet Rodziców Piaseczno i okolic i realizujemy to wydarzenie z ramach projektu pt: Rodzic w dobrostanie – grupa wsparcia rodziców dzieci z ASD i ADHD w Piasecznie. Biblioteka Publiczna w Piasecznie jest partnerem wydarzenia.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl