ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Światowy Dzień Wróbla. Pierwszy Dzień wiosny

Data publikacji: 20/03/2021

Wróbel domowy większości z nas kojarzy się z dzieciństwem, miłymi chwilami. Żyje w pobliżu setek domostw od setek lat. Dzisiaj te piękne ptaki mają swoje święto. Kojarzą nam się również z nadchodzącą wiosną. Zapraszamy do wypożyczeń wiosennych książeczek w naszych bibliotekach.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl