ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Udekorujmy razem świąteczną choinkę

Data publikacji: 02/12/2022
Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego wykonania najdłuższego i najbardziej kolorowego łańcucha świątecznego, który ozdobi nasze biblioteczne choinki
 
Łańcuch będzie można wykonać w Oddziale dla dzieci i młodzieży, Filii Piaseczno-Centrum oraz Filii w Bogatkach 6 grudnia 2022r. w godzinach pracy biblioteki.
Udekorujmy Razem świąteczną Choinkę - plakat
 
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.