ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty „Niewidomy – nie widzę problemu” z Sebastianem Grzywaczem

Data publikacji: 08/03/2023

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Niewidomy – nie widzę problemu” 27 marca 2023 roku (poniedziałek). Warsztaty prowadzi Sebastian Grzywacz, osoba niewidoma poruszająca się z psem przewodnikiem rasy Chesapeake Bay retriever – Waldkiem.

Prowadzący o sobie

Nazywam się Sebastian Grzywacz i od 10 lat jestem osobą ociemniałą w wyniku wypadku. Tamtego dnia moje życie zmieniło się o 180 stopni, ale rehabilitacja psychologiczna, społeczna i zawodowa oraz mój syn, który urodził się już po tym, jak straciłem wzrok, pozwoliły mi na znalezienie sobie właściwego miejsca w świecie. Często mówię: mam szczęście, że nie jestem chory, jestem tylko niewidomy… Dziwne? Być może. Wystarczy jednak złapać odpowiednią perspektywę. Ogromnym wsparciem dla mnie jest mój pies – przewodnik i niesamowity przyjaciel! Aktywnie uprawiam sport, biorę czynny udział w życiu towarzyskim i kulturalnym. Mam rodzinę, przyjaciół i żyję pełnią życia. Często również współpracuję z mediami, popularyzując i oswajając tematykę niepełnosprawności.

O warsztatach

Dzięki temu, że podczas warsztatów towarzyszy mi pies, poruszam na nich kwestie odpowiednich zachowań wobec psów asystujących. Na spotkaniu pokazuję również, jak osoba z niepełnosprawnością wzroku korzysta z telefonu, social mediów i nowoczesnych technologii. Opowiadam o ograniczeniach tkwiących w naszych głowach – czyli o tym, jak trenuję krav magę, boks, skaczę ze spadochronem czy jeżdżę konno. Sam temat niepełnosprawności wzroku, choć wyczerpywany podczas spotkania, stanowi pretekst do rozmowy o empatii, otwartości, a także mobilizuje do wzmożonej kreatywności. Na zajęciach podejmujemy tematykę samoakceptacji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także przeciwdziałania przemocy.

Warsztaty są dedykowane klasom III szkoły podstawowej.

 
Plakat informacyjny o warsztatach. Na zdjęciu Sebastian Grzywacz z psem przewodnikiem.
Budynek jest dostępny architektonicznie. W razie potrzeby zapewniamy dostęp do tłumaczenia PJM, pętli indukcyjnej, pomocy asystenta.
Zapotrzebowanie na powyższe rozwiązania należy zgłosić organizatorowi w terminie maksymalnie trzech dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 

Warsztaty są organizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl