ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wieczór z Andersenem

Data publikacji: 28/03/2024

Z okazji urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena zapraszamy na warsztaty literacko-plastyczne. Poznamy historię Imbryka, porozmawiamy kiedy i jak współpracować, dowiemy się co to jest upcycling i wykonamy pracę plastyczną. Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat w środę 3 kwietnia 2024 roku. Zajęcia w godzinach 17.30-18.30 w filii Piaseczno przy Szkolnej 18.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 5 zł. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: szkolna@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno przy Szkolnej 18, najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl