ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wyniki konkursu ROBOstrofy

Data publikacji: 06/10/2021

W Bibliotece Publicznej w Piasecznie, w filii przy ul. Kościuszki był organizowany konkurs z okazji Roku Stanisława Lema na napisanie wiersza o robocie „ROBOstrofy”, dedykowany dzieciom w wieku 9-12 lat .  Dnia 30 września zebrała się komisja konkursowa i oceniła prace konkursowe.  Wpłynęło 25 prac konkursowych.

Komisja oceniająca brała pod uwagę następujące kryteria:

  • samodzielność wykonania pracy
  • kreatywność
  • walory artystyczne
  • bogactwo języka
  • podział tekstu na zwrotki
  • zgodność z tematem

Komisja oceniająca wyłoniła zwycięzców konkursu:

I miejsce Olga Szafarczyk

II miejsce Emilia Szczygielska

III miejsce Stanisław Mikos

Wyróżnienia przyznano dla Dobromiły Błądek, Rity Mazzoll, Mikołaja Jezierskiego-Tratkiewicza i Jakuba Kawiaka

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach. Wiersze konkursowe są wyeksponowane w części biblioteki przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki i przeczytania “ROBOstrof”.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.