ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Podsumowanie Zakamarkowej wystawy

Data publikacji: 13/07/2021

Czerwiec w Oddziale dla dzieci i młodzieży stał pod znakiem bohaterów książek autorów skandynawskich. Wystawa z konkursem udostępniona dzięki uprzejmości Wydawnictwa Zakamarki, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród małych i dużych czytelników. Nie zabrakło również szczęśliwych nagrodzonych.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.