ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wystawa plakatów Danuty Żukowskiej “Mówię do Ciebie”

Data publikacji: 03/10/2023

Zapraszamy do obejrzenia plakatów Danuty Żukowskiej “Mówię do Ciebie”.

Cykl prac artystycznych “Mówię do Ciebie” to wyjątkowe dzieło poświęcone naszym towarzyszom na tej planecie – zwierzętom, które mówią do nas. Autorka wystawy, Danuta Żukowska, przywołuje istotne kwestie związane ze zwierzętami hodowlanymi, domowymi oraz dzikimi. Prace Danuty Żukowskiej wywołują całą gamę emocji, oraz skłaniają do dyskusji. Zachwycając swoją formą wizualną, niosą za sobą niezwykle ważny przekaz, który skłania odbiorcę do refleksji. 

Wystawa będzie dostępna w Bibliotece Głównej przy ul. Jana Pawła II 55 (I piętro korytarz przy Multicentrum) przez cały październik 2023. 

 

Danuta Żukowska urodziła się w 1928 roku w Łodzi i tam ukończyła studia na Wydziale Tkaniny Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dyplom z wyróżnieniem). Od 1961 roku współpracowała jako niezależny grafik z czołowymi polskimi oficynami wydawniczymi (PIW, Iskry, Czytelnik). W latach 1967-89 była naczelnym grafikiem w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym (PWRiL) w Warszawie. Z tego okresu pochodzą wybitne opracowania graficzne książek, jak również liczne plakaty o tematyce społecznej i kulturalnej jej autorstwa.

 

…Od strony formy, warsztatu a szczególnie kompozycji były to propozycje jakby negujące obiegową stylistykę. Intrygowały sprzeciwem wobec estetyki graficznej. Egzystowały niepodlegle. Witały mnie ze słupów ogłoszeniowych, z witryn księgarskich, a ja witałem je często w salach wystawowych. Spotkania były miłe i sprawiały mi zawsze zawodową satysfakcję…

                                                                                                                                                                  prof. Henryk Tomaszewski

Artystka otrzymała wiele nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2010 roku została odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis.

 

“Mówię do Ciebie” to cykl prac poświęconych zwierzętom. Powstały w wyobraźni Autorki plakat stanowi medium,
w którym wybrzmiewają istotne problemy zwierząt hodowlanych, domowych i dzikich. To one – nasi bracia i siostry mniejsze – mówią do nas.

Rysowane zdecydowaną, a jednak pełną czułości kreską stworzenia komunikują całą gamę emocji – od radości przez nadzieję, troskę i lęk aż po otwarte wołanie o pomoc. Stajemy w obliczu fenomenu, jakim jest interakcja świata zwierząt z człowiekiem. Szczególnie dziś, w epoce antropocenu, dostrzeganie braku równowagi w tej relacji, sterowanej i zdominowanej przez ludzi, jest tak cenne.

Plakaty Danki Żukowskiej niosą jednoznaczny przekaz. Inspirują do dyskusji na temat dobrostanu zwierząt a także roli, jaką możemy odegrać w działaniach na rzecz lepszego jutra – także dla innych niż homo sapiens – czujących istot.

Agata Cygańska
Kuratorka wystawy

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego o autorce wystawy – Danucie Żukowskiej.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl