ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Zalesie Dolne codziennie od 13.30

Data publikacji: 13/10/2020

Informujemy, że filia w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12 będzie otwarta codziennie od poniedziałku do piątku od 13.30.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.