ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Zgłoś swój projekt! Konkurs na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – Łączy nas biblioteka

Data publikacji: 09/03/2022

Zgłoś swój projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej i zdobądź środki na jej realizację!

Oddolna inicjatywa kulturalno-edukacyjna w ramach projektu BLISKO – Łączy nas biblioteka

Nasza biblioteka uzyskała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1
BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury. W ramach tego projektu wydzielona część budżetu jest przeznaczona na realizację inicjatywy zaproponowanej przez mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego. 

Co daje udział w Konkursie na inicjatywę oddolną? 

Możesz zgłosić projekt, który będzie sfinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Masz realną szansę zrealizować własny pomysł na ciekawą inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności. To Twój wkład w rozwój biblioteki, lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianego czytelnictwa!

Kto może wziąć udział?

W Konkursie na inicjatywę oddolną może uczestniczyć każdy mieszkaniec Powiatu Piaseczyńskiego, który ukończył 13 lat. W szczególności zachęcamy młodzież do realizacji własnych pomysłów!

Przed zgłoszeniem swojego projektu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz Wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu w ramach kierunku interwencji 4.1 BLISKO.

Regulamin konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – Łączy nas biblioteka

Regulamin Konkursu w ramach kierunku interwencji 4.1 BLISKO Załącznik nr 1 – Wykaz kosztów kwalifikowanych od str. 20 do 23

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – Łączy nas biblioteka Należy wypełnić do 3.04.2022 r.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.