ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

15.12 – skrócenie godzin

Data publikacji: 06/12/2022

W czwartek 15 grudnia 2022 roku biblioteki będą czynne do godz. 13.30.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.