ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

8. FPK – Premiera książki o historii sztandaru szkoły Platerówki

Data publikacji: 24/08/2023

W ramach 8. Festiwalu Pięknej Książki zapraszamy na spotkanie z Ireną Praczówną-Krowicką, autorką książki o historii sztandaru szkoły im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym, na sali festiwalowej o godzinie 14.30.  

O książce

W sierpniu Biblioteka Publiczna w Piasecznie wydała książkę „Zabytkowy sztandar szkoły im. Emilii Plater. Dziedzictwo narodowe, symbol ciągłości działań”. Z uwagi na swoją wartość dokumentu historycznego i formę artystyczną sztandar ten wpisany jest do rejestru zabytków ruchomych i podlega ochronie prawnej. Autorka Irena Praczówna-Krowicka opracowanie monograficzne poświęciła historii zabytkowego sztandaru od momentu utworzenia w 1865 roku szkoły dla dziewcząt, poprzez czasy ufundowania sztandaru, rozbudowę szkoły, okupację hitlerowską, Powstanie Warszawskie, utworzenie koedukacyjnego gimnazjum i liceum w Zalesiu Dolnym. Książka uwzględnia czasy przeobrażeń polityczno-społecznych, reformy szkolnictwa, likwidację i reaktywowanie szkoły aż do chwili wydania monografii. Pracę wzbogacają cytowane wspomnienia wychowanek szkoły oraz dokumentacja fotograficzna.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl