ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Cykl warsztatów – Jak mówić? Jak słuchać? czyli Empatyczna Szkoła dla Rodziców

Data publikacji: 18/08/2021

Dla kogo?
Dla rodziców i wychowawców, którzy chcą świadomie wspierać w rozwoju swoje dzieci i którym zależy na budowaniu z nimi relacji opartych na szacunku i zaufaniu.

Gdzie?
W Oddziale dla Dorosłych Biblioteki Głównej.

Kiedy?
Cykl 10 warsztatów rozpocznie się 13 września 2021. Kolejne spotkania odbywać się będą w poniedziałki, do 22 listopada włącznie. Zawsze w godzinach 17:30-20:30.

Cena: 40 zł za cały cykl warsztatów

Celem warsztatów jest wsparcie Rodziców: 

  • w większym rozumieniu siebie i swoich dzieci;
  • w zarządzaniu swoimi emocjami tak, by mogli wspierać dzieci w przeżywaniu ich emocji;
  • w braniu odpowiedzialności za swoje potrzeby;
  • w nauce umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi;
  • w zwiększeniu w swoim rodzicielstwie zaufania, radości i lekkości.

Najważniejsze zagadnienia:

Więź w rodzinie, granice, uczucia i potrzeby, zachęcanie dziecka do współpracy, kary i konsekwencje, rozwiązywanie problemów i konfliktów, zachęcanie dziecka do samodzielności, uwalnianie dziecka od grania ról, pochwała i wzmacnianie w dziecku samooceny.

Prowadząca

Agnieszka Podleśna, trenerka komunikacji empatycznej i coach; prowadzi warsztaty z komunikacji dla dorosłych, rozwojowe grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców. Pracuje również indywidualnie, wspierając ludzi, by z łagodnością i odwagą realizowali swoje cele. Prywatnie żona i mama piątki dzieci.

Więcej o prowadzącej:
strona internetowa – www.agnieszkapodlesna.pl
Facebook – https://www.facebook.com/KochacBardziej

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do Oddziału dla Dorosłych Biblioteki Głównej lub odesłać mailowo na adres cemdorosli@biblioteka-piaseczno.pl. Zgłoszenie do wzięcia udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów. Liczba miejsc jest ograniczona.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.