ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Czytanie na zaczarowanym dywanie

Data publikacji: 05/03/2020

Zapraszamy dzieci w wieku 4 – 7 do udziału w zajęciach literacko-plastycznych odbywających się w środy co 2 tygodnie o godzinie 17.

Obowiązują zapisy. Wstęp bezpłatny.

Regulamin

 

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl