ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

FESTIWAL // Wydawnictwo Claroscuro

Data publikacji: 22/09/2020

Jesteśmy niezależnym wydawnictwem, którego celem jest przedstawienie polskim czytelnikom wybitnych autorów zagranicznych.

Wydajemy książki z pasji. Jesteśmy autentyczni. Nasze książki oscylują wokół problemów, które nas samych dotyczą, których doświadczyliśmy my lub nasi bliscy. Książki po prostu dobrze napisane trwają w przeciwieństwie do krótko żyjących bestsellerów. Z książką, w którą się wierzy, z czasem powstaje osobista relacja.

Chcemy podzielić się książkami, które przemawiają do naszej inteligencji. Chcemy pomóc rozwijać krytyczne myślenie, wrażliwość literacką oraz społeczną i polityczną świadomość. Za pomocą naszych książek chcemy przede wszystkim szerzyć różnorodność poglądów, skłaniać do namysłu, a burząc stereotypy, powodować intelektualny ferment.

Strona: www.claroscuro.pl

Sklep: www.claroscuro.pl/sklep.php

 

Festiwal organizowany jest w ramach projektu Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, Ludzie, Książki” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie oraz Fundację „Arka” im. Józefa Wilkonia we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Logo Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Fundacji im. Józefa Wilkonia, Centrum Kultury w Piasecznie, Urzędu Gminy w Piasecznie, Powiatu Piaseczyńskiego, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury

Nagranie na licencji CC BY-SA 3.0 PL

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl