ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Podsumowanie projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.

Data publikacji: 08/01/2024

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Piasecznie przystąpiła do projektu „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”  realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Projekt “Biblioteka dla Wszystkich” miał na celu stworzenie dostępnej, zróżnicowanej i innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej, promującej rozwój i zintegrowanie społeczności polsko-ukraińskiej. W projekcie brały udział dzieci i dorośli z Polski i Ukrainy.

To nie tylko projekt edukacyjny, ale także wyjątkowa inicjatywa, która stawiała sobie za cel budowanie mostów między społecznościami, integrując różnorodne grupy ludzi. Był to także krok w kierunku lepszego zrozumienia, tolerancji i jedności między Polską i Ukrainą.

W trakcie realizacji projektu odbywały się różnorodne zajęcia dedykowane dzieciom i dorosłym.

Uczniowie pochodzący z Ukrainy otrzymali wsparcie w nauce w postaci zajęć CCE- Cyfrowego Centrum Edukacji, które prowadził doświadczony pedagog i nauczyciel – Oksana Prusiel-Zaraś w filii przy ul. Kościuszki 49.

Dodatkowo prowadzone były różnotematyczne zajęcia w bibliotece: plastyczne, konstruktorskie, z mentalnej arytmetyki oraz programowania w Scratch Junior oraz wiele innych. Przygotowano również ofertę zajęć dla dorosłych osób z Polski i Ukrainy, które uczęszczały na gimnastykę dla dorosłych.

Stworzono środowisko sprzyjające dialogowi międzykulturowemu, gdzie użytkownicy mogli dzielić się doświadczeniami, tradycjami i historią, przyczyniając się do budowy więzi między społecznościami. To innowacyjne podejście wspierało nie tylko edukację, ale również rozwój zrozumienia i szacunku między społecznościami.

Dziękujemy, że mogliśmy przyłączyć się do projektu i działań, które pokazują, że Biblioteka jest dla wszystkich.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінф ормаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich


#RóżniRówniWażni


#FRSI_Бібліотекадлякожного


#РізніРівніВажливі

 

 

 

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl