ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Forum SOWA w Centrum Nauki Kopernik

Data publikacji: 12/12/2022

7-8 grudnia 2022 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyło się FORUM SOWA, na którym zebrali się przedstawiciele Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności z całej Polski. To były dwa cudownie spędzone dni, pełne inspiracji, rozmów ze wspaniałymi ludźmi, wspólnych eksperymentów i wyzwań, odkryć, a także pewności, że wszystko jest proste i pomysłowe.

Wróciliśmy z Forum z nowymi pomysłami na działania w strefie SOWA dla naszych odwiedzających, aby zwiedzanie nas było dla nich niezapomniane.

Inicjatywa „SOWA — Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.