ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Jesienna edycja kursów komputerowych

Data publikacji: 21/09/2022

W filii w Zalesiu Górnym ruszyła jesienna edycja kursów komputerowych dla seniorów. Dwie grupy – podstawowa i zaawansowana – spotkały się 21 września, by poznać tajniki obsługi komputerów. Pierwsza grupa poznała skróty klawiszowe, a wszyscy wyszli z zajęć zachwyceni atmosferą i nowo zdobytą wiedzą. Panie z grupy zaawansowanej poprosiły też pana Przemka o pomoc w niektórych sprawach związanych z urządzeniami mobilnymi, a dzięki cierpliwym wyjaśnieniom smartfony nie mają już przed nimi tajemnic.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl