ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Klub podróżnika: Andy i Patagonia

Data publikacji: 19/02/2024

Kolejne spotkanie Klubu Podróżnika odbędzie się w czwartek, 7 marca 2024, o godzinie 17.30 w Czytelni Biblioteki Głównej.

Tadeusz Kałuski, mieszkaniec Piaseczna, student UTW, miłośnik gór, podróży i brydża opowie o swojej wyprawy w Andy i do dalekiej Patagonii.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl