ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

BiblioPrzygoda: luty

Data publikacji: 19/02/2024

Rusza BiblioPrzygoda w 2024 roku. Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat na warsztaty literacko-plastyczne, podczas których poznamy historię pestki i jajka, wykonamy zadania i pracę plastyczną. Zajęcia odbędą się we wtorek 27 lutego w godzinach 17.00-18.00 w filii Piaseczno przy Szkolnej 18.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 5 zł. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: szkolna@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno przy Szkolnej 18, najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

Kolejne terminy zajęć:

26 marca

23 kwietnia

21 maja

18 czerwca

Każde zajęcia będą niezależne od siebie, na inny temat.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl