ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konferencja „Infrastruktura bibliotek 2021-2025″ za nami!

Data publikacji: 23/11/2023

W dniach 13-14 listopada 2023 roku w Konsulacie Kultury w Gdyni odbyła się konferencja ekspercka „Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Inwestycja i co dalej?” organizowana przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Konferencja miała na celu: inspirować, podpowiadać, dawać wskazówki: zachęcać do otwarcia się na zmianę, weryfikację pomysłów, na nowe potrzeby i oczekiwania odbiorców. Wydarzenie kierowane było do przedstawicieli bibliotek publicznych, zainteresowanych programem, którzy planują inwestycje w bibliotekach w przyszłości. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień powiązanych z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w konkursie i zasadami realizacji zadań. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli szansę wysłuchać prezentacji, dyskusji i wystąpień stanowiących zbiór porad, dobrych praktyk i inspiracji od specjalistów, samorządowców, przedstawicieli beneficjentów i bibliotekarzy, którzy mają za sobą doświadczenia związane z inwestycjami w infrastrukturę nie tylko w ramach NPRCz 2.0. W spotkaniu wzięła udział ponad setka bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski. 

Naszą bibliotekę reprezentowali: dyrektor Łukasz Krzysztof Załęski oraz Zastępca dyrektora Sylwia Chojnacka-Tuzimek. Dyrektor brał udział w panelu “Biblioteka – dla kogo, z kim?”. Tematem wspólnego wystąpienia dyrektora Łukasza Krzysztofa Załęskiego oraz dyrektorki Anny Orlikowskiej z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach brzmiał “Stowarzyszenie InicJaTyWy: To, co było pamiętamy, teraz działamy!”.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili inspirujące biblioteki w regionie m.in. Redę, Rumię i Bolszewo w gminie Wejherowo.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl