ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konferencja Pokazać – Przekazać 2023. Edukacja klimatyczna

Data publikacji: 16/06/2023

Z przyjemnością zapraszamy na konferencję organizowaną przez Centrum Nauki Kopernik pt. Pokazać – Przekazać 2023. Edukacja klimatyczna – co robimy nie tak?

Konferencja odbędzie się 24 i 25 sierpnia 2023 roku.

🌍 Poznaj aktualny stan wiedzy, spotkaj inspirujących ludzi i zdobądź narzędzia do własnej pracy edukacyjnej!

🟢 W 2023 roku nikomu nie trzeba wyjaśniać konieczności przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Na niespotykaną wcześniej skalę dotykają nas ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, powodzie, fale upałów czy tornada. Widzimy, jak skazują one mieszkańców globalnego Południa na głód i wypędzają ich z domów. Słyszymy głos naukowców ostrzegający nas przed katastrofą oraz głos młodych, którzy coraz bardziej tracą nadzieję na dobre życie.

🟢 Indywidualne działania, takie jak ograniczanie niepotrzebnych zakupów czy segregacja śmieci, są ważne i potrzebne. Wiemy jednak, że nie wystarczą do rozwiązania problemu zmiany klimatu na Ziemi – w tym celu potrzebujemy rozwiązań systemowych. A te wymagają z kolei demokratycznej legitymacji – elementarnej społecznej zgody co do wyzwań, jakie przed nami stoją, oraz kroków, które muszą zostać podjęte.

🟢 W ten sposób dochodzimy do kwestii szczególnie dla nas ważnej – do edukacji. Z publikowanych w ostatnich latach raportów wynika, że wiedza młodych ludzi o zmianie klimatu jest niewielka, a zarazem są oni tym tematem zmęczeni. Z jednej strony różne narracje o kryzysie klimatycznym są wszechobecne, także w kulturze masowej. Z drugiej – nauczanie o nim bywa postrzegane przez młodych jako nudne, infantylizujące lub depresyjne (zob. Ziemianie Atakują 2022, Edukacja klimatyczna w Polsce). Jak zatem w Polsce funkcjonuje, a jak powinna funkcjonować edukacja klimatyczna? Co robimy nie tak?

🟢 Tegoroczna edycja konferencji Pokazać – Przekazać będzie okazją do wspólnego zmierzenia się z tymi pytaniami. Porozmawiamy o naszym obecnym stanie wiedzy i już wdrożonych działaniach, które spowalniają zmianę klimatu i pomagają nam przystosować się do nieuniknionych zmian. Zastanowimy się też, w jaki sposób uczyć o klimacie i przygotowywać młodych ludzi do angażowania się w działania na rzecz przyszłości Ziemi. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie i wspólna praca pomogą oswoić problem nieuchronności zmian, realnie zwiększą poczucie sprawczości u uczestników i będą dla nich inspiracją do nauczania o globalnych wyzwaniach współczesności.

✍🏻 Opłata za udział w konferencji wynosi 233,70 zł (190 zł + 23%VAT) – jeśli wpłynie do 30 czerwca. Po tym terminie 307,50 zł (250 zł +23%VAT).

👇🏻 Zarejestruj się i zobacz program konferencji na stronie: https://www.kopernik.org.pl/pokazac-przekazac-2023

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl