ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Kraj Kwitnącej Sakury – krzyżówka

Data publikacji: 10/02/2021

W ramach Miesiąca Kultury Japońskiej zapraszamy do rozwiązania krzyżówki, dzięki której sprawdzicie swoją wiedzę na temat Japonii.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.