ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Lekcja biblioteczna – Gwiazdki

Data publikacji: 04/03/2024

W czwartkowe przedpołudnie Oddział dla dzieci i młodzieży odwiedziły Gwiazdeczki ze Słonecznego Przedszkola w Piasecznie.

Pani prowadząca przeczytała dzieciom teatrzyk kamishibai pt. “Odważny struś zostaje strażakiem”. Przedszkolaki z niesłychanym wręcz skupieniem słuchały pięknej opowieści o akceptacji w grupie, sposobach rozwiązywania konfliktów oraz poczuciu własnej wartości.

Wspólnie omawialiśmy sytuacje, w których pojawia się nowa osoba w danym środowisku. Przedszkolaki opowiadały o tym, w jaki sposób witają w grupie nowe koleżanki i kolegów, rozpoczynają nową znajomość od przedstawienia się i potem oczywiście zapraszają do wspólnej zabawy.

W nawiązaniu do teatrzyku dzieci wykonywały pracę plastyczną – samochód strażacki. Naklejały kółka, światła, rysowały wspaniałe strażackie węże oraz drzwi. Powstały też niesamowite strażackie drabiny w srebrnych połyskujących barwach.

Zaprezentowaliśmy nasze prace na wspólnym zdjęciu.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl