ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Łucznicy poszukiwani

Data publikacji: 13/09/2021

W sobotę 11 września podczas pikniku sołeckiego w Wólce Kozodawskiej każdy mógł sprawdzić swoje zdolności łucznicze. Celne oko trenowali młodsi i starsi. Chętnych nie brakowało. Na koniec każdy otrzymał ulotkę dotyczącą serii książek Zwiadowcy – to oni byli inspiracją do miniturnieju łuczniczego – a młodzież zachęcano do wzięcia udziału w zajęciach zorganizowanych wokół tejże serii w filii w Zalesiu Górnym.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl