ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

MOC JEST W NAS! Startujemy z programem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 27/07/2023

Startujemy z programem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz dla ich rodziny/ opiekunów z powiatu piaseczyńskiego.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie, atmosferę pełną życzliwości oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności. Jeśli jesteś z powiatu piaseczyńskiego i chcesz wziąć udział w programie, daj znać! Możesz też przekazać informację swoim bliskim i znajomym, by o projekcie dowiedziało się więcej osób. Na uczestników czeka aż 36 godzin spotkań indywidualnych oraz 186 godzin zajęć grupowych.

Tematyka warsztatów programu obejmuje:

  • Aktywizacja zawodowa: Pobudzanie motywacji osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia oraz pomoc na etapie poszukiwania pracy (m.in. rozpoznanie rynku pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej).
  • Nauka/doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego: Zwiększanie aktywności osób z niepełnosprawnościami poprzez warsztaty rękodzieła artystycznego, plastykę, poezję, integrację i relaksację.
  • Działania zwiększające komfort życia: Budowanie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie emocjami, sztuka asertywności, profilaktyka uzależnień – to tylko kilka przykładowych tematów warsztatów.
  • Indywidualne poradnictwo/doradztwo prawne, psychologiczne i seksuologiczne: Zajęcia skierowane zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla rodzin i opiekunów.
  • Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Nie czekaj i zgłoś się do nas na numer: 601 175 584 lub mailowo: a.krawczyk@fundacjaidylla.org.

>> LINK do formularza zgłoszeniowego online

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl