ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Najciekawszy spot reklamowy promujący kampanię #NieZostawiamCzytelnika!

Data publikacji: 05/09/2021
Z ogromną radością informujemy, że decyzją jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na spot promujący akcję #NieZostawiamCzytelnika nagrodę otrzymała nasza biblioteka!
 
Biblioteka Publiczna w Piasecznie w nagrodę otrzyma Czytak (cyfrowy odtwarzacz do słuchania audiobooków, muzyki, słuchowisk lub podcastów) oraz możliwość skorzystania z tłumacza PJM na potrzeby jednego wydarzenia kulturalnego organizowanego online. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z uznaniem odnosi się do różnorodnej działalności Biblioteki i wysiłku włożonego w uczynienie z niej atrakcyjnego miejsca kultury i edukacji. “Nagrodzony film popularyzuje ideę kampanii #NieZostawiamCzytelnika pokazując w prosty sposób rozwiązania ułatwiające różnym grupom odbiorców, dostęp do usług biblioteki.” – cytat ze strony Organizatora konkursu.
 

Temat dostępności jest dla nas niezwykle ważny. W tym roku bierzemy udział także w projekcie “7 Wspaniałych — Ambasady Dostępności”, organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury. Nas zespół bierze udział w szkoleniach, aby dostosować ofertę, a także przestrzeń i organizację wydarzeń do potrzeb naszych czytelników. Nagroda w konkursie SBP to dla nas wyróżnienie i wielka radość. 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl