ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Konkurs plastyczny Zaprojektuj swojego robota

Data publikacji: 27/08/2021

W ramach obchodów Roku Stanisława Lema ogłaszamy konkurs plastyczny Zaprojektuj swojego robota.

Zapraszamy do udziału dzieci w wieku 9–12 lat. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przestrzennej przedstawiającej robota, która będzie nawiązywać tematycznie do fantastycznego świata książek Stanisława Lema.
Pracę konkursową należy dostarczyć wraz z Kartą zgłoszenia do filii przy ul. Kościuszki 49. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Termin składania prac: 30.08–24.09.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 6 października 2021r.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas Nocy Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, w filii przy ul. Kościuszki 49 i będą integralną częścią wystawy pokonkursowej w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.

Czekają atrakcyjne nagrody!

Plakat reklamujący konkurs pt. Zaprojektuj swojego robota

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.