ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Nowy książkomat w Józefosławiu!

Data publikacji: 08/09/2023
W ramach realizacji projektu “Biblioteka Dostępna w Piasecznie” w ramach “Kultury bez barier”, filia w Józefosławiu od 07.09.2023 r. ruszyła z nową usługą dla czytelników. Obok Centrum Handlowego Józefosław, mieszczącego się przy ul. Geodetów, znajduje się książkomat. Do książkomatu można zamawiać oraz zwracać zbiory (książki, filmy, audiobooki) z filii w Józefosławiu, która mieści się przy ul. Julianowskiej 67A.
 
 
Książkomat to urządzenie samoobsługowe, które działa jak popularne paczkomaty. Wystarczy zamówić książkę, film lub audiobook przez katalog biblioteczny online i wybrać opcję odbioru w książkomacie. Załadunek książkomatu odbywa się raz dziennie, od poniedziałku do piątku, do godziny 16.00. Czytelnik otrzyma powiadomienie o czekającej na niego np. książce. Na odbiór ma do 3 dni roboczych. Poza odbiorem zamówionych zbiorów można także zwrócić wypożyczone wcześniej pozycje.
 

Zakup książkomatu w ramach projektu “Kultura bez barier”. Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl