ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Ostatnie spotkanie Empatycznej Szkoły dla Rodziców

Data publikacji: 29/11/2021

Spotkania w ramach Empatycznej Szkoły dla Rodziców dobiegły końca. Było to dziesięć spotkań pełnych rozmaitych przeżyć, odkryć i refleksji, podczas których Uczestniczki nawiązały bliskie i ubogacające relacje.

Agnieszka Podleśna, trenerka komunikacji empatycznej i coach, prowadząca te spotkania, podkreśla, że spotkania były dla Rodziców czasem odkrywania tego, co służy relacjom z dziećmi, ale też sposobem na zadbanie o swoje zasoby i danie empatii samemu sobie.
 
Widząc zapotrzebowanie na takie spotkania, już szukamy terminu na następne warsztaty dla Rodziców, którzy chcą mieć więcej lekkości, radości i zaufania w swoich relacjach z dziećmi.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.