ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Październikowe MDKK

Data publikacji: 03/11/2022

27 października 2022 o godz. 17.00 odbyło się comiesięczne spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowicze rozmawiali o czytanych obecnie książkach, wśród których górowały lektury szkolne. Klubowicze podjęli dyskusję nad tematem możliwości przyspieszenia czytania, tak, aby możliwe było godzenie obowiązków szkolnych z przyjemnością czytania książek spoza kanonu lektur. Następne spotkanie przewidziane jest na 17 listopada 2022 roku o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl