ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Photony w akcji

Data publikacji: 07/05/2024

W poniedziałek 6 maja filię Piaseczno przy Szkolnej 18 odwiedziła klasa 1C ze Szkoły Podstawowej Nr 5. Na początku oprowadziliśmy uczniów po bibliotece pokazując jakie mamy zbiory oraz miejsca do wypoczynku. Następnie dzieci dobrały się w małe grupy i rozdaliśmy Photony oraz tablety. Wyjaśniliśmy jak porusza się robot, gdzie znajdują się dźwięki i kolory. Następnie dzieci wyznaczały trasy do danego punktu, zbierały kolorowe kwiatki, a Photonom zmieniał się kolor czułek oraz tworzyli swoje zakręcone trasy. Na zakończenie zajęć zrobiliśmy wyścig robotów – wygrał Photon z żółtymi czułkami.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl