ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Piaseczno 2023 w obiektywie – Zdjęcie miesiąca wrzesień

Data publikacji: 28/09/2023

W dniu 28.09.2023 r. komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagrody na Zdjęcie Miesiąca: Wrzesień 2023 w ramach konkursu fotograficznego “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Poniżej publikujemy treść protokołu z obrad komisji. Wrześniowym zwycięzcom serdecznie gratulujemy – powiadomimy Państwa mailowo i telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Jednocześnie przypominamy, iż obecnie trwa nabór do konkursu na Zdjęcie Miesiąca: październik 2023. Zapraszając Państwa do następnej, październikowej rundy prosimy jednocześnie zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 1. przesyłane zdjęcia nie powinny być otagowane sygnaturą wskazującą na autora
 2. ze względu na planowane na zakończenie roku wydanie kalendarza zawierającego zwycięskie zdjęcia z kolejnych miesięcy, przesłane fotografie powinny kojarzyć się z daną porą roku lub charakterystycznym zjawiskiem czy wydarzeniem jakie miało miejsce w Piasecznie czy jego okolicach w danym miesiącu.

Protokół z obrad komisji konkursowej konkursu “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Konkurs na Zdjęcie Miesiąca: Wrzesień 2023.

Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 28 Września 2023 r. odbyły się obrady Komisji w składzie:

 1. Magdalena Woźniak – Przewodniczący komisji
 2. Joanna Ferlian – Członek komisji
 3. Krzysztof Kasprzycki – Członek komisji

Sekretarz komisji: Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Ogólna liczba zdjęć, jakie wpłynęły do komisji: 16

Liczba uczestników konkursu: 6

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzcę i postanowili przyznać nagrodę za Zdjęcie Miesiąca Wrzesień 2023:

 1. “Zalew Amo w promieniach zachodzącego słońca” – autor: Artur Ignatowicz

  Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zdjęciu “Wrześniowa Jeziorka” autorstwa Rafała Szarzalskiego.

  Wyróżnienie w konkursie Piaseczno w obiektywie Piaseczno 2023 - "Wrześniowa Jeziorka" - autor: Rafał Szarzalski

  Autorom nagrodzonych fotografii zostają przyznane nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace, w ramach wystawy pokonkursowej, będą eksponowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 oraz wydrukowane w kalendarzu bibliotecznym na rok 2024. Informacja o wynikach konkursu „Piaseczno 2023 w obiektywie” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, na stronie Gminy Piaseczno oraz na stronie Powiatu Piaseczyńskiego.

  Piaseczno, 28.09.2023 r.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl