ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Pokaz filmu “1863”

Data publikacji: 01/09/2023

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu “1863”, który odbędzie się  w poniedziałek 18 września, o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Biblioteki Głównej, przy ul. Jana Pawła 55. Pokaz będzie poprzedzony prelekcją na temat Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej.

Obowiązuje wstęp wolny.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl