ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna

Data publikacji: 30/11/2021

W dniu 26 listopada 2021 r. w Bibliotece Głównej w Piasecznie odbyła się prezentacja wyników „Diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna”, przeprowadzonej przez firmę Kolektyw Badawczy wspólnie z zespołem pracowników biblioteki.

Badanie zostało przeprowadzone między 7 października a 7 listopada 2021 r. W trakcie badania zebrano łącznie 720 poprawnie wypełnionych ankiet.

Wyniki przeprowadzonej diagnozy przedstawiła Magdalena Ochał, doktor socjologii, badaczka, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych.  

Celem przeprowadzenia diagnozy było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, a także potencjałów mieszkańców Piaseczna. Zdobyta wiedza jest doskonałym punktem wyjścia do tworzenia dalszej strategii działania biblioteki, w tym zadań realizowanych w ramach projektu BLISKO. Będzie ona także podstawą do dostosowania oferty biblioteki i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna to ogromna wartość dodana projektu BLISKO. Wyniki tego badania są dla pracowników biblioteki nieocenionym źródłem wiedzy. Podczas samego badania zespół uczestniczący w jego realizacji miał okazję szkolić się i podnosić własne kompetencje pod okiem specjalistów.

Jako że jednym z założeń projektu BLISKO jest budowanie i rozwijanie partnerstw, na prezentację wyników „Diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna” zaproszono nie tylko kadrę biblioteki, ale także przedstawicieli urzędu miasta, zaprzyjaźnionych instytucji – Centrum Kultury, Klubu Seniora, Dyskusyjnego Klubu Książki, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zaprzyjaźnionych bibliotek, a także przedstawicieli prasy. Naszą intencją było dzielenie się zdobytą wiedzą tak, aby w oparciu o nią działać wspólnie na rzecz mieszkańców Piaseczna.

Wyniki diagnozy są dostępne do pobrania (1,3 MB – pdf):  Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna - w ramach Blisko

Kliknij, aby pobrać diagnozę w formacie pdf.

Diagnoza została przeprowadzona w ramach w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl