ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Przywołując wspomnienia

Data publikacji: 18/01/2021

W filii w Zalesiu Górnym podziwiać można plansze z niezwykłymi lokalnymi historiami. Opowieści o ludziach, miejscach, wspomnienia i towarzyszące im emocje, a do tego piękne zdjęcia to efekt trzeciej edycji projektu Historie Odnalezione. Koordynatorem projektu była Julita Gopsz-Stasiak. Plansze przygotowały: Jolanta Hryniewicz-Jarosz, Ewa Kamińska-Sobczak, Antonina Królikowska, Joanna Nowakowska, Elżbieta Nowińska, Nina Wierzbicka i Anna Żółkiewska. Oprócz wystawy przygotowano także okolicznościową gazetkę, którą można otrzymać w zalesiańskiej bibliotece. Wystawa będzie dostępna w bibliotece do końca lutego. Zapraszamy!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl