ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rosja w obiektywie

Data publikacji: 03/11/2021

Rosja to największy kraj na świecie, graniczy z 14 krajami, obejmuje 9 stref czasowych. Leży na dwóch kontynentach – w Azji i Europie. Federacja Rosyjska to kraj bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu, terenu i klimatu. Mamy tutaj zarówno duże aglomeracje miejskie jak Moskwa, Sankt Petersburg, oraz obszary słabo zaludnione lub całkowicie niezamieszkane. Ponad połowa terenu Rosji to mroźna Syberia.

Rosja to niezwykłe zabytki i obiekty historyczne. Kraj ten ma bardzo wiele do zaoferowania. Jest pełen przepychu, piękna i nowoczesności, a także dzikości i biedy.

Zdjęcia z Rosji autorstwa Zbigniewa T. Pągowskiego można oglądać na wystawie online w ramach akcji „Z książką przez świat”.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl