ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rozszyfruj Bibliotekę – Luty

Data publikacji: 08/02/2024

W ramach rocznego hasła “Rozszyfruj Bibliotekę” zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału w zabawie. Poznajmy bibliotekę bliżej.

Każdy czytelnik może wziąć udział w zabawie, bez ograniczeń wiekowych. Na start uczestnik otrzymuje Kartę Główną do zbierania liter. Co miesiąc dostępne będą nowe zadania do wykonania (krzyżówki, wykreślanki, rebusy, szyfry itp.) związane z pracą bibliotekarza i czytelnictwem. Wykonane zadanie należy przynieść do biblioteki i odebrać pakiet liter za dany miesiąc do naklejenia na Karcie Głównej. Po uzbieraniu wszystkich liter i rozwiązaniu hasła głównego na uczestników będą czekały nagrody.

Zapraszamy do udziału w całorocznej zabawie.

Karta do zbierania liter

Zadanie – luty

Regulamin Zabawy

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl