ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rozszyfruj Bibliotekę – Marzec

Data publikacji: 01/03/2024

W ramach rocznego hasła “Rozszyfruj Bibliotekę” zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału w zabawie. Poznajmy bibliotekę bliżej.

Marzec to ostatni miesiąc, w którym można rozpocząć przygodę z naszą zabawą.

Każdy czytelnik może wziąć udział w zabawie, bez ograniczeń wiekowych. Na start uczestnik otrzymuje Kartę Główną do zbierania liter. Co miesiąc dostępne będą nowe zadania do wykonania (krzyżówki, wykreślanki, rebusy, szyfry itp.) związane z pracą bibliotekarza i czytelnictwem. Wykonane zadanie należy przynieść do biblioteki i odebrać pakiet liter za dany miesiąc do naklejenia na Karcie Głównej. Każdy uczestnik, który uzbiera wszystkie litery otrzyma nagrodę główną. Jeżeli komuś nie uda się rozwiązać wszystkich zadań, ale uzbiera 28 i więcej liter oraz rozwiąże hasło główne otrzyma upominek.

Zapraszamy do udziału w całorocznej zabawie.

Karta do zbierania liter

Zadanie – marzec

Regulamin Zabawy

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl