ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Smok smoków

Data publikacji: 14/01/2023

Zapraszamy na warsztaty literacko-plastyczne oparte na legendzie o smoku wawelskim. Zajęcia dla dzieci 3-6 lat wraz z opiekunami. Zajęcia odbędą się 26 stycznia 2023 roku o godz. 17.00.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i złożyć ją w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

Karta zgłoszeniowa dla osób dorosłych

Karta zgłoszeniowa dla dzieci

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl